За нас

BioXcape е първата образователна ескейп стая в България, която стъпва на истински факти. Тя е резултат от партньорството между Българска фондация Биоразнообразие и Националния природонаучен музей към Българската академия на науките. Тя е продължение на общата ни мисия да опазваме околната среда и да правим знанието за биоразнообразието и климата все по-достъпно за хората. Вярваме, че това да предизвикаме интерес към опазването на околната среда може да става по съвременни, игрови и увличащи начини, а провокирания интерес е в основата на бъдещото положително и отговорно отношение на хората към природата.

BioXcape е социално отговорна бизнес инициатива и с всяка резервация участниците подпомагат от една страна опазването и възстановяването на важни природни територии, местообитания и видове в България, а от друга – развитието на музеите в страната.

BioXcape нямаше да бъде възможна без участието на  Мист Инженеринг– фирма, специализирана в изграждането на ескейп стаи. Идеята бе осъществена с финансовата подкрепа на програма  DEAR (Development Education Awareness Raising)  на Европейската комисия по  проект “Game over? Do not let climate change end the game”.

Българска фондация Биоразнообразие  e организация, която обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и защитените видове и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите към тях, са нашата мисия.

Националният природонаучен музей  към Българската академия на науките е най-старият музей в България и най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. Мисията му е да съхранява, изучава и популяризира обекти на живата и нежива природа. В музея работят голям брой експерти: зоолози, ботаници, палеонтолози и еколози, и се обучават докторанти и млади специалисти.

Проект  “Game over? Do not let climate change end the game”  цели да повиши осведомеността относно проблемите с промените в климата и техните решения посредством игрови подход, като обърне внимание на три основни области: опазване на биологичното разнообразие, приспособяване и смекчаване на промените в климата и климатична справедливост. Продуктите, създадени по проекта, включват търсене на съкровище и геокешинг, настолни игри, музейни изложби, театрални постановки и пряка работа с млади активисти и учени, така че да се достигне до разнообразни групи хора, които да започнат да изискват и да предприемат необходимите промени, защото благоденствието на хората е свързано с доброто състояние на екосистемите.

За да играете BioXcape не са ви необходими специални знания и умения. Тук ще почувствате отборния дух, натиска на времето, сложността на задачите и ролята на науката, за да се разрешат проблеми от значение за човечеството, докато се забавлявате със съвременни пъзели и загадки. Готови ли сте да опитате? Регистрирайте се!